من نحن

 

شرکت ساختمان سازی اکسو یک شرکتی با اهداف اکولوژیکی، زیبایی، ساختار ایمن، قیمت مناسب و ساختمانهای ارگونومیک می باشد؛ که از حس مسئولیت بالا، دانش گسترده و تجربه خود در زمینه ساختمان سازی استفاده می کند. این شرکت پروژه های موفقی را بر روی کره زمین با همکاری زیرمجوعه های خود: ساختمان سازی ماکروفوکوس، معماری ماکرو و ساختمان سازی گوریاپ به اتمام رسانده است.